792 303 150
Data Privacy
Fitness URAL Sokolov, K.H.Borovského 1927, IČ: 68799632 DIČ: CZ6658310197 VÝSLOVNÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) a to na výše uvedenou dobu od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Fitness URAL Sokolov, K. H. Borovského 1927 je oprávněno zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům fitness centra nebo zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat. Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl Fitness centrem URAL Sokolov, K. H. Borovského 1927 informován o svých právech a povinnostech, zejména o svém právu: - Na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) - Na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR) - Na výmaz osobních údajů, nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR) - Na omezení zpracování údajů (čl. 18 GDPR) - Na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) - Na vznesení námitky je – li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů (čl. 21 GDPR) - Právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR) Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je zcela dobrovolné.